Аудит (2015)

Предмет і метод аудиту

Предмет - це точка відліку для вивчення будь-якої науки. В аудиті предмет дослідження - питання спірне. Деякі автори вважають, що предмет аудиту - це процес відтворення необхідного для суспільства продукту і дотримання його правового та економічного регулювання. До предмету відносяться різні явища та процеси, які можна знайти задокументованими в господарській діяльності будь-якого підприємства. Предмет аудиту - це контроль за здійсненням господарських операцій, що здійснюється для досягнення мети збору вичерпної інформації і представляння її в якості звіту замовникові.

При цьому всі операції, що здійснюються на підприємстві можна чітко структурувати за напрямами: це придбання основного капіталу, процес виготовлення продукції та процес реалізації товарів, робіт та послуг. Аудитором проводиться аналіз діяльності, що була здійснена в минулому для того, щоб уникнути ризиків, які можуть виникнути в майбутньому. Звіт про минулу діяльність відображається в документації аудитора, в якому відтворюються ланцюги зв'язків між факторами роботи підприємства.

Важливою складовою діяльності аудитора є аналіз облікових операцій, однак це тільки частина роботи, яку зобов'язаний провести спеціаліст з аудиту.

Взагалі аудит може здійснюватись і без перевірки облікового процесу, для цього він переслідує інші цілі - вивчення платоспроможності чи показників фінансової стійкості. Саме тому інші автори визначають предмет аудиту по-іншому: це методи та прийоми, які застосовуються для перевірки документальних операцій, що застосовуються для того, щоб отримати повну та достовірну інформацію про об'єкт аудиту.