Аудит (2015)

Костюк-Пукаляк О.М. Аудит: підруч. [для студ. вищ. навч. зак.] / Костюк-Пукаляк О.М., Левицька М.П. – Коломия : Інтелект-Нова, 2015.
  1. Контроль в системі управління економікою
  2. Особливості аудиту як форми незалежного фінансового контролю
  3. Формування і становлення аудиту
  4. Інформаційні потреби користувачів
  5. Значення аудиту в соціально-господарському та соціально-політичному житті
  6. Принципи етики в аудиті
  7. Права та обов'язки аудиторів та аудиторських фірм
  8. Виникнення аудиту
  9. Предмет і метод аудиту
  10. Методи аудиту