Аудит (2015)

Принципи етики в аудиті

Аудиторська перевірка повинна базуватись на загальноприйнятих міжнародних стандартах, які повинні враховувати і національні особливості економіки та ведення бізнесу. Етичні правила аудитора викладені в "Кодексі професійних бухгалтерів". Відповідно до цих стандартів робота аудитора повинна проводитись на найвищому професійному рівні. Метою діяльності є досягнення найкращих результатів, які задовольнятимуть інтереси замовника.

Для того щоб дотримання цих правил відбулося, замовник повинен задовольнити основні потреби:
1. Довіра. Замовник повинен довіряти інформації та інформаційним системам, що використовуються в процесі консультування.
2. Професіоналізм. Якщо замовнику не вистачає досвіду та вмінь для ведення облікового процесу, він може звертатись за консультуванням до аудиторів, які є професіоналами з фінансового та управлінського обліку.
3. Якість послуг. Кожен замовник має потребу в отриманні якісних послуг, а аудитор повинен задовольнити цю потребу послугами, що відповідають міжнародним стандартам аудиту.
4. Конфіденційність. Всі користувачі бухгалтерських послуг, замовляючи аудит, повинні бути впевненими в нерозголошенні інформації, яка може бути розціненою як комерційна.

Для того щоб бухгалтерський облік на підприємстві здійснювався на високому рівні, бухгалтерам також потрібно дотримуватись певних принципів:

1. Чесність. Надаючи послуги, бухгалтер повинен бути чесним із управлінцем і професійно надавати послуги.
2. Об'єктивність. Професіональний бухгалтер повинен бути справедливим і не дозволяти собі упередженого ставлення чи формування конфліктів інтересів чи впливу інших зацікавлених осіб.
3. Професійна компетентність. Спеціаліст з обліку повинен бути обізнаним, ретельно слідкувати за нововведеннями обліку і постійно підтримувати свої професійні навички, щоб відповідати вимогам сучасної підприємницької діяльності.
4. Конфіденційність. Професійний бухгалтер повинен составлять план дотримуватись конфіденційної інформації, не розголошувати її стороннім особам без згоди керівництва.
5. Професійна поведінка. Робота бухгалтера повинна повністю відповідати професії, спеціаліст має утримуватись від поведінки, яка може дискредитувати професію.
6. Технічні стандарти. Послуги з обліку повинні надаватись відповідно до технічних та професійних стандартів. Бухгалтер повинен проводити інструктаж керівництва про процес роботи на вимогах чесності, об'єктивності. Крім цього, бухгалтер повинен чітко дотримуватись стандартів, що поширюються міжнародними стандартами аудиту, комітетом із міжнародних стандартів обліку, інших регулюючих органів.

В процесі роботи можуть виникати різні ситуації, відповідно до яких необхідно обирати відповідні етичні вимоги щодо об'єктивності открытие бизнес. Таким ситуаціями є наступні:
- бухгалтер може зіткнутись із тиском, який може понизити рівень професійності;
- неможливо передбачити всі можливі ситуації з тиском на бухгалтера, тому щоб не нанеслась шкода професійності бухгалтера, слід керуватись здоровим глуздом;
- треба уникати стосунків, які можуть в подальшому вплинути на порушення етичних норм бухгалтера;
- професійні бухгалтери повинні організовувати роботу підлеглого їм персоналу і також відповідати за дотримання ним етики;
- бухгалтер не може приймати подарунків в будь-якій формі, які можуть розцінюватись як спосіб тиску на справедливість та об'єктивність роботи.
- бухгалтер, який працює на одне підприємство, не може приймати участі в організації бізнесу підприємства - конкурента.

Випадки, в яких інформація, що отримує бухгалтер не є комерційною та конфіденційною:
- допускається розкриття інформації при дозволі керівництва;
- дозволене розкриття тієї інформації, що передбачено законом, до таких належить інформація для слідства, повідомлення органів про помилки та інше.
- розкриття інформації використовується для дотримання технічних стандартів, захисту професійності діянь бухгалтера в суді, або за вимогою перевірки.