Аудит (2015)

Значення аудиту в соціально-господарському та соціально-політичному житті

Значення аудиту в соціально-господарського життя можна розглядати з точки зору різних факторів. Першим базисом є гарантія захисту приватної власності, аудит має велике значення в процесі переходу власності від державного до приватного рівня.

Об'єктом такої власності є підприємства транспортної галузі, сільськогосподарські, торговельні та інші. Найважливіше значення аудиту проявляється у відносинах власності цінних національних ресурсів - землі, а також природних та інших рекреаційних ресурсів, корисних копалин і тд.

Значення аудиту також є величезним при захисті прав власників, які часто порушуються або не враховуються національними стандартами і законодавчими актами. Інтереси вітчизняних виробників повинні представляти українські аудитори. Разом з тим необхідно зменшувати використання послуг міжнародних аудиторських компаній, оскільки таким чином система економіки залежатиме від зовнішніх управлінських факторів, що сприятиме зменшенню саморегулювання економіки.

Підводячи підсумки, можна сказати, що сьогодні досить важливим є відновлення і розвиток національного і незалежного фінансового аудиту як частини фінансового контролю, здійснюваного в масштабах цілої країни.

Аудит може вирішувати цілий ряд проблем:
1. Створення координаційних структур, які матимуть завдання контролювати діяльність державних контролюючих організацій. Втілення такого поняття як муніципальний контроль бизнес идея, особливо актуально сьогодні, коли країна розвиватиметься шляхом децентралізації. Одним з прикладів такої структури є Аудиторська палата, яка дозволяла співпрацювати державним органам і приватним аудиторам над однією метою. Дана організація сприяє зменшенню бюрократії і впровадженню координаційних структур.

2. Закон України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" дозволяє закріпити інкорпорованість незалежного національного аудиту і виводить аудит на рівень повноцінного органу в системі фінансового контролю на державному рівні.

3. Важливим є підвищення значення аудиту в процесі реформування Конституції України. Зокрема, в основному законі повинно міститися положення про те, що ресурси та економічні блага, власність і надбання Український є найважливішими об'єктами контролю.