Аудит (2015)

Інформаційні потреби користувачів

Залежно від видів попиту на інформацію, економісти вирішили її класифікувати.
Так, для органів державної влади інформаційні потреби наступні:
- Формування показників макроекономіки;
- Контроль за цільовим використанням державних ресурсів;
- Оцінка якості управління державним підприємством.

Для власників, інвесторів та учасників організацій інформація потрібна для наступних цілей:
- Участі в капіталі організації;
- Оцінка якості управління організацією;
- Отримання інформації про результати господарської діяльності з метою отримання дивідендів.

Для керівників інформація потрібна для:
- Прийняття управлінських рішень про напрямки діяльності та їх регулювання;
- Своєчасної констатації негативного впливу або тенденцій розвитку компанії.

Для працівників підприємства інформація необхідна для:
- Оцінки можливості своєчасно отримувати заробітну плату;
- Оцінки можливості виконання зобов'язань організації перед трудовим колективом.

Для кредиторів інформація важлива з метою оцінки зобов'язань організації та можливості платоспроможності.