Аудит (2015)

Формування і становлення аудиту

Аудит як діяльність формувалась досить тривалий час. З часом сформувалися і окремі типи аудиторських перевірок, сформувалися і різні цілі аудиту. Звідси і визначення аудиту має бути ємним і включати всю сферу знань, яка поставлена перед ним.

Сьогодні є кілька теорій, які показують значення аудиту з погляду різних споживачів.
- Поліцейська теорія. Вона полягає в перевірці операцій, які відбувалися в минулому.
- Теорія збільшення платоспроможності, яка базується на тому, щоб максимально збільшити платоспроможність і фінансову стійкість підприємства.
- Теорія модератора базується на тому, що виконавець перевірки буде в якості посередника між зацікавленими сторонами. Наприклад, при продажу офісу аудитор може виступати в якості юридичної особи, яка підтверджує, що офіс знаходиться на балансі організації, і його передача буде відповідно показана в бухгалтерській документації.
- Теорія про те, що аудитор є інструментом соціального контролю за правильністю ведення бухгалтерського обліку.

Всі наведені вище теорії мають як свої позитивні сторони, так і негативні.
Кожен аудит починається з перевірки фінансової звітності та формування думки аудитора про її достовірності, повноти та законності господарських операцій.

Відповідно до закону про аудиторську діяльність
Аудит - це перевірка даних фінансового обліку та показників звітності з метою формування незалежної думки про достовірність у всіх аспектах, включаючи вимоги законодавства країни, стандартом бухгалтерського обліку та інших правил, до яких відносяться внутрішні положення організації.


В аудиті важливою є інформація. Якщо пропустити будь-які дані, це може негативно вплинути на управлінські рішення керівників, які базуються на даних фінансової звітності.

Аудит проводиться незалежними особами, які уповноважені суб'єктами господарської діяльності на його проведення.

Більш докладно інформаційні потреби користувачів розглянемо в наступному питанні підручника.