Аудит (2015)

Особливості аудиту як форми незалежного фінансового контролю

Аудит є формою незалежного фінансового контролю. Які його особливості та відмінності від ревізії?

Є 9 ознак відмінності аудиту від ревізії

Мета. Аудит повинен знайти всі недоліки і упущення при обліку, а також допомогти виправити всі помилки і надати фахівцям компанії методичку з виправлення ситуації. На відміну від аудиту, метою ревізії буде позначити законність діяльності організації і знайти всі моменти, які виходять за рамки законодавства.
Завдання. Аудит повинен підтвердити достовірність бухгалтерського обліку та балансу з метою його правильного складання та нарахування розмірів податків. Також аудит повинен посприяти подальшому розвитку організації та втіленню нових технологій у виробничому процесі. Все це повинно виконуватися з метою недопущення банкрутства та ліквідації організації. Метою ревізії є повна перевірка виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємства, недопущення перевищення повноважень матеріально-відповідальних людей, виявлення резервів поліпшення роботи організації.

Характер. Аудит - це підприємництво. Ревізія - це виконавча діяльність.

Право регулювання. Відносини між аудитором і замовником регулюються цивільним законодавством, клієнт має право самостійно вибирати собі аудитора. Що стосується ревізії, то вона регулюється горизонтально вищестоящими організаціями, клієнт не може вибрати ревізора для здійснення перевірки.

Об'єкт. Аудитор може знайти все, що веде до перекручення інформації та знижує платоспроможність організації. Ревізор повинен виявити все, що порушує законодавство.

Витрати. Аудит - платна послуга, яка може зараховуватися до витрат і зменшує оподаткування прибутку. Оплату роботи ревізора проводить держава.

Практичні завдання. Аудит повинен бути спрямований на поліпшення фінансового стану організації. Ревізія спрямована на збереження активів підприємства.

Відповідальність. Аудитор несе відповідальність за неякісно виконану роботу. Ревізор несе відповідальність перед вищим органом, який призначен ревізію.

Результат. Аудитором складається аудиторський висновок, в якому вказується про те, що бухгалтерська та фінансова звітність на підприємстві відповідає дійсності. Ревізор складає акт ревізії, в якому вказує всі недоліки обліку та робить висновки про порушення і пропозиції щодо відшкодування збитків, інформація передається вищестоящої організації.