Аудит (2015)

Права та обов'язки аудиторів та аудиторських фірм

Права аудиторів та аудиторських фірм


  • Кожен аудитор має право самостійно визначати методику проведення аудиту, яка повинна базуватись на діючому законодавстві та стандартах аудиту.
  • Аудитор має право отримувати всі необхідні для проведення аудиту документи незалежно від того, хто є користувачем даної інформації: власник чи треті особи.
  • Аудитор може отримувати усні чи письмові пояснення від бухгалтера та керівника по певних нюансах облікового процесу.
  • Аудитор має право робити перевірку майна, цінностей та коштів та вимагати від керівника проводити заміри виконаних робіт, визначати якість продукції та ін.
  • Аудитор також має право залучати до аудиту різнопрофільних спеціалістів з вивчення певних питань організації виробничого процесу.


Обов'язки аудиторів та аудиторських фірм


Аудитор повинен дотримуватись чинного законодавства та нормативних актів, принципів незалежності аудитора та рішень і постанов Аудиторської палати України.
Аудит повинен проводиться незалежним чином.
Необхідно повідомляти замовника аудиту про знайдені в ході аудиту помилки, не розголошувати результати перевірки і не використовувати інформацію в свої цілях.
Аудитор відповідає перед замовником за порушення договору аудиту.
Аудитор повинен своєчасно подавати звітність до Аудиторської палати України про власну діяльність.

Аудитори мають і заборони, до їх числа можна віднести:


забороняється проводити аудит особам, що мають прямі родинні стосунки;
не допускається проведення аудиту замовникам, які мають з аудитором спільні майнові інтереси
забороняється проводити аудит співвласникам спільного бізнесу;
не дозволяється проводити аудит, якщо розмір винагороди не відповідає затраченому часу аудитора.

Членам контролюючих органів аудиторських компаній, які не є аудиторами, заборонено втручатись в процес здійснення аудиту та порушувати незалежність аудитора.

За неналежне виконання робіт або за нанесення шкоди замовникові аудитор несе майнову та іншу цивільно-правову відповідальність, що визначається договором. Розмір відшкодування не може перевищувати розміру завданої шкоди. До аудитора можуть застосовувати стягнення Аудиторською палатою України у вигляді попереджень чи зупинки дії сертифікату на термін до одного року. Порядок застосування стягнень до аудиторів визначається аудиторською палатою, всі стягнення можуть бути оскарженими в судовому порядку.