Бухгалтерський облік у банках України (2001)

РОЗДІЛ 13. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

Операції з іноземною валютою є відносно новою сферою діяльності для банків. Через постійне зростання курсу «твердих» валют щодо національної валюти — гривні іноземна валюта стала вигідним способом зберігання грошових заощаджень населення. Водночас валютні операції слід віднести до основних форм участі банків у зовнішньоекономічній діяльності. Зростання обсягів експортно-імпортних операцій, поява на українському ринку підприємств з іноземними інвестиціями та іноземних суб’єктів господарської діяльності, що реалізують товари та послуги за іноземну валюту, спричинилися до того, що в Україні поряд із національною валютою в обігу перебувають валюти іноземні.

Банки України, маючи валютну ліцензію, що видається Національним банком України, набувають права на здійснення досить широкого спектра операцій, і насамперед купівлі-продажу фіксованої суми однієї валюти за іншу. Таку потребу мають, як правило, клієнти банку — учасники міжнародних економічних відносин. Проте банки можуть з власної ініціативи виконувати торговельні операції, маючи на меті отримати прибуток від торгівлі валютою.

Значними за обсягом є валютні операції неторговельного характеру, що їх виконують банки.

За цих умов великого значення набуває правильна організація та постановка бухгалтерського обліку валютних операцій, які відображаються на рахунках, що функціонують у мультивалютному режимі.