Економічний ризик: ігрові моделі (2002)

3.2.1. Принцип максимальної невизначеності Гіббса—Джейнса

Принцип Гіббса—Джейнса дає змогу отримати оцінку апріорного розподілу ймовірності станів економічного середовища в полях I3 та I4. Автори цього принципу в якості міри невизначеності щодо «поведінки» економічного середовища використовували функцію:За формального відтворення невідомого розподілу станів економічного середовища на основі принципу Гіббса—Джейнса виходять з того, що найменш сумнівним розподілом є той, який максимізує функцію H(Q). А тому точковою оцінкою Q = (q1;…; qn) апріорного розподілу ймовірності станів економічного середовища в полі I4 (за відсутності додаткової інформації) є розв’язок екстремальної задачі: