Економічний ризик: ігрові моделі (2002)

3.2.3.2. Ряд бінарних відношень пріоритету

У випадку, коли на вербальному рівні здійснено побудову ряду пріоритету RI і СПР володіє невеликою за обсягом статистичною інформацією (якої ще недостатньо для статистичної оцінки розподілу ймовірності), можна на основі цієї інформації здійснити кількісне уточнення ряду пріоритетів (3.8). Це уточнення можна подати у вигляді ряду бінарних відношень пріоритету: