Економічний ризик: ігрові моделі (2002)

4.3. Концептуальні проблеми розв’язання багатокритеріальних задач

Під час розв’язання багатокритеріальних задач виникає низка специфічних проблем, що мають не формальний (тобто не пов’язаний зі способами обчислювань), а концептуальний характер. З них основна — це вибір принципу оптимальності, який визначає властивості оптимальної стратегії і дає відповідь на основне запитання— в якому аспекті оптимальна стратегія краща за інші стратегії (має над ними перевагу). В моделі (4.1) відповідь на це запитання еквівалентна розкриттю сутності оператора оптимальності opt.

Суттєвою відмінністю багатокритеріальних задач від однокритеріальних є те, що для багатокритеріальних є множина різних принципів компромісу та відповідних їм принципів оптимальності, які можуть призвести до різних оптимальних стратегій. Останній факт висуває серйозні вимоги щодо вибору принципу оптимальності.

Розглянемо основні проблеми, пов’язані з розв’язанням багатокритеріальних задач і вибором оптимального рішення.