Інноваційний менеджмент (2015)

Розділ 1. Інноваційні процеси на підприємсті. Організаційні структури інноваційного менеджменту

Досягнення науково-технічного прогресу розповсюджуються на виробництві у вигляді інновацій.

Інновація з англійської мови перекладається, як «нововведення». Під цим терміном слід розуміти введення новітнього порядку, новітнього методу, новітньої продукції або ж технології, новітнього явища.

Процес використання нововведень, пов’язаний з їх отриманням, відтворенням та реалізацією в матеріальній сфері суспільства – це інноваційний процес. Такий процес народжується в конкретній науковій галузі, а завершальною фазою являється виробництво, в якому під впливом інновацій починаються прогресивні, якісно нові зміни.

Інновації бувають:

- техніко-технологічними;

- організаційними нововведеннями;

- управлінськими інноваціями;

- економічними нововведеннями на підприємствах;

- соціальними інноваціями;

- юридичними інноваціями;

- екологічними нововведеннями.

Інноваційні процеси виражаються в удосконаленні діючих та використанні новітніх методів та форм організації виробництва та праці елементів господарського механізму.

Під інноваційною компанією розуміють складну техніко-економічну та соціальну систему, яка відображає свою індивідуальність та специфіку. Описується подібна система при визначенні характеру взаємодії на всіх її ієрархічних рівнях. Саме це обумовлює наявність дуже різних підходів до побудови організаційної структури інноваційних компаній.