Інноваційний менеджмент (2015)

Методи зниження ризику інноваційного проекту

Зниження ризику – це основна умова для ведення успішного підприємництва, в тому числі, і для ефективного управління інноваційними проектами.

Застосовуються різні способи для зниження ризику на практиці.
Найпоширенішим способом вважається його розподіл між усіма учасниками інноваційного проекту. Він відбувається на етапі розробки фінансового плану, коли приймається рішення про кількість інвесторів, що будуть приймати участь у проекті. Для досягнення максимально вигідного результату кожен із учасників повинен проявляти певну гнучкість під час проведення переговорів.

Щоб знизити ризик, підприємства, які реалізують великі і складні проекти, часто здійснюють його страхування. Значно знижуючи свої ризики, компанії передають їх частину страховим компаніям. Таким чином, у разі збільшення вартості робіт або затримки під час реалізації товару, підприємство страхує себе від значних збитків.
Зниження ризику може відбуватися шляхом резервування грошових коштів на випадок непередбачених витрат. Для цього фахівці повинні точно вирахувати відношення між можливими ризиками, що можуть вплинути на вартість роботи і їх елементами. У такому випадку перевитрата грошових коштів знижується до мінімуму.
Інноваційний менеджмент передбачає наступні методи визначення структури резерву коштів.
1. Поділ резерву на спеціальний і загальний.
2. Поділ непередбачених витрат в залежності від їх виду. Цей метод дозволяє максимально точно передбачити ступінь можливого ризику на кожному з етапів роботи.

Інноваційний проект неможливо реалізувати без складання фінансового плану проекту. Саме він повинен врахувати всі податкові ризики, ризики незавершеності, а також ризик нежиттєздатності. Фінансовий план допомагає інвесторам прорахувати всі витрати, виплати заборгованостей, а також окупність їх грошових вкладень.

Комерційна вигідність того чи іншого проекту вираховується, як відношення можливих витрат та отриманого результату. Тому фахівці детально розглядають декілька альтернативних варіантів таких проектів і при цьому надають перевагу рентабельності проекту, а також обирають вигідний для себе метод страхування. Враховуються також потреби компанії в інвестиціях, строки їх окупності та стабільність надходження. Всі ці чинники в своїй сукупності і складають успішну реалізацію інноваційних проектів.