Інноваційний менеджмент (2015)

Розділ 6. Ефективність використання інновацій

Ефективність інновацій - це один із найважливіших чинників,за яким здійснюється ефективний інноваційний менеджмент.

Після затвердження і відібрання інноваційного проекту починається застосування інновацій. В ринковій економіці цей етап займає досить важливе місце. На ефект від використаних інновацій перш за все впливає ефективність інвестицій, котрі були вкладені у вибраний проект.

Ефект від реалізації інновацій поділяється на такі види:
1. Економічний.
2. Науково-технічний.
3. Ресурсний.
4. Соціальний.
5. Екологічний.
Виділяють показники ефекту за визначений розрахунковий період і показник ефекту за рік.