Інноваційний менеджмент (2015)

Ефективність від реалізації інновацій

Ефективність інновацій в ринкових умовах неможливо недооцінювати.
Питання впровадження інновацій гостро постає саме на етапі, коли для реалізації вже розроблений і відібраний проект.

Ефективність інновацій можна розділити на слідуючі види:


- економічний;
- фінансовий;
- науково-технічний;
- ресурсний;
- соціальний;
- екологічний.
Чинники, які впливають на визначення тривалості розрахункового періоду – це об'єкти інновацій та тривалість їх експлуатації, вимоги і завдання інвесторів, а також достовірність одержаної інформації.
Щоб оцінити ефективність інновацій зазвичай використовують наступний метод: розраховують відношення результату до витрат і вкладень, які потрібно здійснити для реалізації даного проекту. Залежно від того, які величини використовуються для розрахунку (натуральні чи грошові), отримаємо відповідний показник ефективності, який може бути різним в аналогічних ситуаціях.
Для реалізації інновацій і вибору вигідного варіанту деякі підприємства прораховують аналогічні варіанти інновацій. А у випадках, коли підприємство використовує прискорену амортизацію, відбувається досить швидка оцінка і скорочується термін для прийняття рішення.