Управління бізнесом (2004)

Директор або менеджер

Слово "менеджер" - нове в нашому економічному та побутовому лексиконі. Хто він? Керівник. Наприклад, директор. Разом з тим слово "директор" ми не замінюємо словом "менеджер". Ми звикли до того, що на державному підприємстві директор призначається. Це одиниця номенклатурна, незалежно від того, є в нього вміння керувати чи ні. Адже було ж так, що Несправа директора переміщали в директорське крісло іншого підприємства. Тому слово "менеджер" ми абсолютно справедливо відносимо до тих, хто може взятися за управління з повною відповідальністю, хто володіє знаннями і має здібності в цій справі. Зрозуміло, в середовищі колишньої номенклатури були люди, гідні своїх кабінетів. Зважаючи на те, що вони мають великий досвід роботи, їх не варто відкидати. Треба допомогти директорам стати менеджерами своїх підприємств.

Звичайно, такої проблеми немає в знов народжуються економічних структурах, таких як біржі, аукціони, комерційні банки, малі підприємства. А от для державних підприємств проблема перетворення директорського менталітету в менеджерський стоїть гостро.

У всьому світі менеджери поділяються на чотири групи. Перша - королі бізнесу. Їх одиниці, вони добре відомі в ділових колах. Друга - гросмейстери бізнесу. Їх більше, це теж відомі у своєму колі управлінці. Далі йдуть майстра бізнесу - основна маса бізнесменів. Є й любителі бізнесу, які то вступають у нього, надихаючись ідеєю, то йдуть на час або назавжди. До якої з цих груп Ви ввійдете, залежить від Ваших здібностей.

Перш за все необхідно визначити "філософію" свого менеджменту, яка підкаже стиль управління. "Філософія" менеджера - це його світогляд. Розглянемо для прикладу формулювання "господар завжди правий". З одного боку, в цьому виразі є логіка: господар ризикує, приймаючи рішення, а тому вона продумано, обгрунтовано. Але, з іншого боку, якщо така концепція приймається за аксіому, це означає, що господар велику увагу приділяє забезпеченню непротивлення його позиції. А це може спричинити неточностями в оцінці справжнього стану справ. Принцип "збиток фірми - Ваш збиток" припускає, що велика увага приділяється системі покарань. Чи забезпечує такий принцип батога успіх справи?

Отже, необхідно дуже серйозно подумати над вибором методології менеджменту, щоб не натрапити на видимі і невидимі рифи в обраному стилі управління.

Управляти - означає вести підприємство до здійснення мети, використовуючи як мінімум три його складові: персонал, ресурси, організаційні процеси.

Чим складніше підприємство, тим більше в нього складових, тим важче добитися їх узгодження. І тут менеджеру треба зважити свої здібності і можливості, добре вивчивши майбутнє "справа". Важливо знати, на який ступінь відповідальності прирікає себе менеджер, яку свободу діяльності він набуває і на яку вигоду може розраховувати. Все залежить від форми власності підприємства, кількості власників, джерела стартового капіталу. Зрозуміло, що і відповідальності, і свободи дій більше тоді, коли кошти належать самому менеджеру. Якщо кошти належать десятку акціонерів, то ризику в десять разів менше, але прав і доходів - теж. Ці залежності наведені в табл. 3, де вказані основні варіанти бізнесу.

Таблиця 3

ПоказательТип фирмы по форме собственности
частнаяобъединеннаяакционернаякооператив
Источник средствВладелецУчастникиАкционерыКооператоры
Количество владельцевОдинДва и болееНе одинДва и более
Полномочия в принятии решенийВладелецУчастники пропорцио­нально доле вложенного капиталаАкционеры пропорцио­нально коли­честву акцийКооператоры имеют по од­ному голосу
Кто руково­дит фирмойВладелецУчастники, директорПравление, президентВыбранные

сотрудники,

председатель
Ответствен­ность100 %

владельца
Не более доли внесен­ного капи­талаСоответствен­но вкладу в акцииОграничена вкладами
Прибыль100 %

владельца
По долямПропорцио­нально ак­циямПропорцио­нально вкладу


Можливо, вам здасться, що згідно з Вашим характером, досвідом, капіталом переважно нести повну відповідальність, але мати в своєму розпорядженні весь прибуток, зібрати якомога більше капіталу, а значить, організувати велике діло. А може бути, Ви вирішите поділитися владою і відповідальністю з одним партнером, а то й зовсім розділити їх на 10 або більше осіб. А у результаті, хоча і не 100% прибутку потрапить Вам в кишеню, сума вийде достойна. Розглянувши подібним чином надається Вам вакансію, Ви допоможете прийняти власне рішення.

Але при цьому перш за все необхідно чесно відповісти самому собі на головне питання: "Чи здатен я стати менеджером?", Оскільки до менеджера як керуючому організаційною системою пред'являються в сучасних умовах дуже високі вимоги.

Що ж, як мінімум, повинен уміти робити менеджер?