Управління бізнесом (2004)

Управління дисципліною і плинністю кадрів

Управління плинністю кадрів на рівні підприємства полягає у зведенні до мінімуму протиріч між потребами та інтересами працівників і конкретними можливостями їх задоволення. Залежно від причин і факторів плинності заходи за змістом можуть бути техніко-економічними (поліпшення умов та оплати праці, організації та управління підприємством), соціально-психологічними (вдосконалення стилю і методів керівництва, взаємовідносин у колективі, систем заохочення), організаційно-правовими ( вдосконалення процедур прийому, атестації, професійного просування і т. д.) і культурно-побутовими (поліпшення побутового обслуговування і громадського харчування, забезпеченості житлом, дитячими та оздоровчими закладами та ін.)

Система роботи з формування стабільного персоналу тісно пов'язана з організацією управління трудовою дисципліною, що обумовлено їх взаємозалежністю: чим вище рівень дисципліни, тим менше плинність, і навпаки.