Оцінка вартості підприємства (бізнесу) (2009)

9.4. Дохідний підхід до оцінки вартості майна підприємства-боржника

Дохідний підхід до оцінки вартості підприємства базується на визначенні поточної вартості майбутніх доходів, в основі чого лежить методика капіталізації доходу.

Капіталізація означає перетворення потоку доходу в параметр вартості (З) шляхом розподілу або множення потоку доходу (Д) на фактори, називані відповідно коефіцієнтом капіталізації До або мультиплікатором М. Основні формули при цьому виглядають у такий спосіб:

З = Д : До або З = Д • М.

Існують методи капіталізації доходу підприємства, що різняться залежно від прийнятих за базу виду доходу й фактору, на який діляться або множаться ці доходи. Найбільше часто використовуються методи капіталізації фактичних і потенційних дивідендів і мультиплікаторів.

Суть методу капіталізації фактичних і потенційних дивідендів укладається в аналізі ринкової інформації про дивідендну віддачу в порівнянних підприємствах даної галузі й використанні її для визначення вартості оцінюваного підприємства. При цьому дивідендна віддача розраховується як відношення щорічних дивідендів на одну акцію до ринкової ціни цієї акції, вираженої у відсотках.

Приклад . Галузевий аналіз порівнянних підприємств викликав розмір дивідендної віддачі 10%. Далі виявили, що оцінювана організація може виплатити ( тобто мова йде про потенційні дивіденди) по кожній акції 10 тис. руб. дивідендів. Тоді, використовуючи дивідендну віддачу по організаціях, що зіставляються, величину дивідендів на одну акцію, рівну 10 тис. руб., ділимо на 0,1 і одержуємо вартість однієї акції оцінюваного підприємства в розмірі 100 тис. руб. Потім, помноживши вартість акції на їхнє число в оцінюваній організації (наприклад, 1000 шт.), одержуємо вартість організації в розмірі 100 млн руб. (100 тис. руб. * 1000).

Утримування методу мультиплікаторів укладається в тому, що аналізуються угоди купівлі-продажу по порівнянних підприємствах галузі й виявляються на дату оцінки значення мультиплікаторів "ціна/прибуток" і "ціна/виторг". Потім, знаючи значення прибутку або виторгу оцінюваного підприємства, множать їх на той або інший мультиплікатор.

Приклад. Прибуток підприємства в середньому становить 10% виторги. Покупець очікує одержати на свої інвестиції 15% доходу. Тоді він буде готовий заплатити 0,1/0,15 = 0,67, або 67% річного виторгу цього підприємства. Якщо вона становить 100 млн руб., то покупець заплатить 67 млн руб. Якість оцінки підприємств із використанням мультиплікаторів у значній мірі залежить від числа і якості відповідних параметрів підприємств-аналогів. Необхідно прагнути, щоб діапазон розкиду даних по порівнянних підприємствах був мінімальним.

Розглянуті методи оцінки підприємств не використовуються ізольовано, а взаємно доповнюють один одного. Для оцінки підприємства застосовують, як правило, кілька методів з різних напрямків. Результати оцінок, отримані з їхньою допомогою, зіставляють для визначення остаточної оцінки.