Оцінка вартості підприємства (бізнесу) (2009)

Глава 10 Методи й моделі оцінки людського капіталу підприємства

Методи оцінки людського капіталу підприємства

Моделі оцінки й обліку людського капіталу

Використання моделі активів в оцінці об'єктів інтелектуальної власності (ОИС)

Оцінка активів структурного капіталу підприємства