Менеджмент інвестиційної діяльності (2003)

3.8. Оптимізація розподілу інвестицій за декількома проектами в умовах дефіциту фінансових ресурсів

Обмеженість підприємства щодо можливостей залучення додаткових інвестиційних ресурсів за умови наявності при цьому декількох інвестиційно привабливих і не пов'язаних між собою об'єктів інвестування завжди вимагає від його керівництва пошуку управлінського рішення щодо оптимального розміщення фінансових ресурсів. Залежно від вихідних умов кожної конкретної ситуації, що потребує оптимізації портфеля реальних інвестицій підприємства, є низка відповідних методів, що можуть бути при цьому застосовані. Розглянемо спочатку найпростіший випадок.