Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства (2017р.)

1.4. Аналіз прибутку від виробництва продукції

Формування прибутку проходить у дві стадії:

1. Створення додаткового продукту в процесі виробництва.

2. Перетворення додаткового продукту в грошову форму під час реалізації продукції.

Реальний прибуток підприємство одержує після реалізації продукції, однак нова вартість утворюється тільки в процесі виробництва, отже, аналізуючи прибуток, який підприємство одержує в процесі виробництва, можна зробити висновки щодо ефективності цього виробництва: саме тут знаходяться резерви зростання прибутку. З огляду на це поряд з аналізом прибутку від реалізації продукції на підприємстві в першу чергу треба аналізувати прибуток від виробництва продукції.

З цією метою складається аналітична таблиця.З даних наведеної аналітичної таблиці видно, що підприємство одержало прибуток від виробництва продукції на суму 1934 грн. (388398 – 386464).

Під час аналізу цього питання необхідно розрахувати вплив факторів на понадплановий прибуток, визначити резерви збільшення цього прибутку на підприємстві.

На відхилення планового прибутку діють такі фактори:

• Зміна обсягу продукціїтобто зіставляється фактичний прибуток від виробництва продукції з плановим прибутком, перерахованим на фактичний випуск продукції. Результат покаже суму прибутку, одержаного завдяки дії цього фактора.

• Вплив зміни цін на продукцію

Алгоритм розрахунку:

ряд.1 гр.3 – ряд.1 гр.2.

Використовуючи інформацію підприємства, яка відображена в табл. 4, та наведені алгоритми, можна розрахувати вплив факторів на зміну прибутку від виробництва продукції:

• Зміна обсягу виробництва продукції

(386464  100,5) : 100 – 386464 = + 1932

або:

(386464  0,5) : 100 = +1932.

• Зміна структури продукції

(381932 – (386464  100,5)) : 100 = – 6464

або:

381932 – 386464 – 1932 = – 6464.

• Зміна собівартості продукції

1997775 – 1994055 = +3720,

а прибуток зменшиться на цю саму суму: (– 3 720).

• Зміна цін на продукцію

2386173 – 2375987 = +10186.

Баланс факторів:

(1932 – 6464 – 3720 + 10186) = 1934.

Таким чином, за наведеними розрахунками понадплановий прибуток одержаний в основному за рахунок збільшення обсягу виробництва продукції і збільшення цін на продукцію. Розрахунки показують, що на підприємстві неефективно використовувалися виробничі ресурси, через що підприємство недоотримало прибутку на суму 3720. Порушення структури випущеної продукції зменшило прибуток ще на 6464. Тобто на підприємстві, яке ми проаналізували, резервом збільшення прибутку від виробництва продукції є ефективне використання ресурсів і дотримання планової структури випущеної продукції.