Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства (2017р.)

1.6. Аналіз позареалізаційних операцій

На балансовий прибуток, як відомо, крім прибутку від реалізації продукції впливають також результати від іншої реалізації та різні позареалізаційні операції.

Аналіз фінансових результатів від іншої реалізації (основних фондів та інших активів) проводиться перш за все з огляду на їх суть та точки зору законності проведення цих операцій, вірності оцінки майна, що реалізується.

Методика аналізу — порівняння прибутку за ряд звітних періодів.

Інформація — дані бухгалтерського обліку.

Аналіз позареалізаційних результатів проводиться за кожним їх видом, виявляється, чи вірно вони віднесені на рахунок підприємства і, зокрема, на рахунок прибутків чи збитків.

Позареалізаційні збитки в значній мірі є результатом порушень договірної дисципліни.

Позареалізаційні доходи і витрати від штрафів, пені, неустойки не характеризують якість діяльності підприємства, найчастіше вони свідчать про погану постановку обліку на підприємстві (наприклад, прибуток минулих років виявляється у звітному році).

Методика аналізу цих витрат — порівняння їх за ряд звітних періодів, з’ясування причин їх утворення (особливо штрафів), розробка різних заходів щодо зменшення позареалізаційних збитків, штрафних санкцій, більша частина яких завжди складається із санкцій за порушення договорів поставок.

З метою аналізу позареалізаційних результатів за даними бухгалтерського обліку складається аналітична таблиця, інформація якої дозволяє проаналізувати ці витрати в розрізі окремих складових частин позареалізаційних результатів.Треба зазначити, що крім штрафних санкцій значно знижують суму прибутку різні непродуктивні витрати (втрати від браку, невиробничі витрати, які віднесені на собівартість продукції, та ін.). Методика аналізу цих витрат розглянута у відповідних темах.