Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства (2017р.)

2.16. Аналіз ділової активності підприємства

Аналіз фінансової діяльності підприємства передбачає оцінку і аналіз показників ділової активності.Ці показники ділової активності характеризують результати і ефективність поточної основної виробничої діяльності.

Аналіз ділової активності здійснюється за такими якісними критеріями:

1. Широта ринку збуту продукції.

2. Наявність продукції, що поставляється на експорт.

3. Репутація підприємства, що виражається, зокрема, в популярності клієнтів, що користуються послугами підприємства. Аналіз ділової активності здійснюється за кількісними показниками. Цими показниками є:

а) ступінь виконання плану за основними показниками, забезпечення заданих темпів їхнього зростання;

б) рівень ефективності використання ресурсів підприємства. Аналізуючи ступінь використання плану за основними показниками, слід відзначити, що їх оптимальне співвідношення:

Тпб > Тр > Так > 100,

де:

Тпб, Тр, Так — відповідно темпи зміни балансового прибутку, реалізації, авансованого капіталу (Бн). Ця залежність означає, що:

а) економічний потенціал підприємства зростає;

б) у порівнянні зі зростанням економічного потенціалу обсяг реалізації зростає більш високими темпами, тобто ресурси підприємства використовуються більш ефективно;

в) прибуток зростає випереджаючими темпами.

Вищеназване співвідношення можна умовно назвати «Золоте правило економіки підприємства». Однак можливі і відхилення від цієї ідеальної залежності. Причому не завжди можна відхилення розглядати як негативні, наприклад: рекомендація і модернізація діючих виробництв і ін. Таке зіставлення зараз дуже ускладнене впливом інфляції.

Для аналізу ефективності використання ресурсів підприємства використовуються різноманітні показники. Всі ці показники наведені у вміщеній вище аналітичній таблиці. До показників оцінки ефективності використання ресурсів підприємства і динамічності його розвитку відносяться:

1. Показник ресурсовіддачі;

2. Коефіцієнт стійкості економічного зростання.

Ресурсовіддача (коефіцієнт оборотності авансованого капіталу) характеризує обсяг реалізованої продукції, яка припадає на 1 гривню коштів, вкладених в підприємство. Зростання цього показника характеризує діяльність підприємства з позитивного боку.

Коефіцієнти стійкості економічного зростання показують, якими в середньому темпами може підприємство розвиватися в подальшому, а також при зміні співвідношень, що склалися між різними джерелами фінансування, фондовіддачею, рентабельністю виробництва, дивідендною політикою.