Ринок цінних паперів (1998)

3.2. Муніципальні цінні папери

Загальна характеристика

Муніципальні цінні папери випускаються місцевими органами влади з метою мобілізації коштів для виконання місцевих програм, зв’язаних з об’єктами громадського користування.

Муніципальні цінні папери мають такі характеристики:

за надійністю і безризиковістю поступаються лише державним цінним паперам, але різні їх види мають різну надійність залежно від джерела забезпечення боргу;

за первинного розміщення продаються переважно на аукціонах;

здебільшого мають неринковий характер;

доходи на такі цінні папери, як правило, не оподатковуються;

можуть бути іменними і на пред’явника (останніх стає все менше, оскільки особи, звільнені від податків, державою реєструються);

при випуску може передбачатися право дострокового погашення їх емітентом.

Види муніципальних цінних паперів

Види муніципальних цінних паперів, класифікованих за ознакою «тип забезпечення», показані на рис. 3.4.Облігації під загальне зобов’язання

Це незабезпечені боргові зобов’язання, тобто заставних зобов’язань емітент на себе не бере. Вони підкріплені лише сумлінністю емітента. Переважно випускаються для фінансування проектів, що не приносять доходів.

Облігації під дохід від проекту

Погашаються за рахунок доходів від проекту, для фінансування якого вони були випущені.

Облігації під конкретний податок

Гарантією виконання зобов’язань по цих облігаціях є надходження до місцевого бюджету певного виду податку.

Облігації під заставу нерухомості

Забезпечуються будівлями, спорудами, земельними ділянками, що знаходяться у комунальній власності.