Словник-довідник менеджера по управлінню конкурентоспроможністю (1999)

В

Валеологія

Наука про здоровий спосіб життя.

Вдосконалення

Сукупність заходів, націлених на більш доцільну організацію окремих елементів процесів із метою досягнення найвищої виробничої ефективності та ефективності праці.

Венчурні операції

Операції, пов’зані з кредитуванням науково-технічних розробок і винаходів, які здійснюються переважно інноваційними банками.

Вертикальне об’єднання

Група підприємств, що здійснюють різні стадії виробництва готового продукту і є власністю однієї фірми.

Виконання

Процес практичної реалізації рішень, команд та інших управлінських наказів.

Виробництво

Процес створення матеріальних благ, необхідних для існування суспільства.

Виробнича кооперація

Виробничі зв’язки, засновані на взаємній участі сторін у виготовленні одних і тих самих виробів на основі подетальної спеціалізації, з дотриманням єдиних технічних умов. В.к. передбачає активне співробітництво в обміні виробничим досвідом, технологією та результатами науково-дослідницьких і проектно-конструкторських розробок.

Виробничі відносини

Суспільні відносини, що складаються між людьми в процесі виробництва матеріальних благ, необхідних для життя.

Візування

Підписання документа посадовою особою, яке засвідчує згоду з його змістом або зобов’язує всіх, кому цей документ адресований, виконувати викладене в ньому.