Інформаційні системи в аграрному менеджменті (1999)

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ОБРОБКИ

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ОБРОБКИ