Управління розвитком персоналу (2002)

РОЗДІЛ 1. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ЯК ОБ’ЄКТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

РОЗДІЛ 1. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ЯК ОБ’ЄКТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ