Організація консалтингової діяльності (2000)

Висновки

Консалтингова фірма, як специфічне підприємство, що має за мету надання управлінської допомоги суб’єктам підприємництва, здійснює свій стратегічний вибір, виходячи із взаємоузгодження двох аспектів свого призначення:

здійснення професійної діяльності;

підтримання комерційного ефекту свого бізнесу.

Стратегія консалтингової фірми, яку розроблено згідно з метою двох аспектів її діяльності, призначена забезпечити подальший розвиток цього специфічного підприємства як професійної одиниці і, водночас, ринкової структури. Консалтингова фірма, як інтелектуально спрямована структура, може називатися фірмою лише тоді, коли її професійна мета узгоджена і адекватна фінансовим цілям її діяльності.

Стратегічний вибір консалтингової фірми здійснюється за наступними напрямками:

визначення діапазону послуг;

визначення базових клієнтів;

визначення розміру та темпів зростання фірми;

взаємодія із конкурентним середовищем.

Обрана стратегія фірми повинна коректуватися згідно з вимогами інноваційних процесів та змінами зовнішнього середовища. У питаннях чутливості та гнучкості до динаміки зовнішніх умов консалтингова фірма має пріоритетні позиції порівняно з промисловим підприємством.

Окрім розробки стратегії організації, ефективний бізнес вимагає систематичного застосування стратегічного управління консалтинговою фірмою. Система стратегічного управління містить як елементи підготовки стратегічного вибору, так і його формування і підтримки. Успішна й ефективна стратегія консалтингової фірми дозволяє реалізувати всі можливості організації та зайняти належне місце на ринку.