Бухгалтерський облік у банках України (2001)

9.8. Облік застави

Цінні папери та інші активи, які є предметом застави, обліковуються за ринковою вартістю з урахуванням дисконту, який відображає зміну ринкової вартості активу, а також можливі резерви для компенсації втрат від примусового продажу цих цінностей. Як правило, дисконт становить від 20 % до 50 % ринкової вартості активу.

Ринкова вартість застави переглядається на час оцінки розміру необхідного резерву під основну кредитну операцію. Для визначення ринкової вартості застави беруть до уваги фактичний та перспективний стан кон’юнктури ринку, довідкові дані про рівень цін, зокрема:

отримані в письмовій формі дані про ціни на аналогічну продукцію від підприємства-виробника;

довідки про рівень цін торговельних організацій та постачальників;

відомості про ціни, подані в засобах масової інформації та спеціальній літературі;

оцінки ринкової вартості об’єктів основних засобів експертами консультаційних та інших спеціалізованих організацій.

Власні активи, що надані банком під заставу і які залишаються його власністю, обліковуються на балансі, але на окремих рахунках. Водночас зобов’язання банку за переданими в заставу активами обліковуються на позабалансових рахунках:

Д-т рахунка 9510 «Надана застава»

К-т рахунка 9900 «Контррахунок групи 990».

Якщо банк передає в заставу грошові кошти, вони обліковуються на рахунках гарантійних депозитів, які в класі 1 плану рахунків виділено на синтетичному рівні — рахунок 1511 «Гарантійні депозити та грошове покриття в інших банках».

Активи, отримані в заставу, обліковуються поза балансом, крім грошових депозитів.

Якщо банк отримує в заставу грошові кошти, вони обліковуються на рахунках гарантійних депозитів, які в класі 1 плану рахунків виділено на синтетичному рівні — рахунок 1611 «Гарантійні депозити та грошове покриття інших банків».

Банк здійснює оцінку ринкової вартості отриманого забезпечення з урахуванням дисконту, але його балансова вартість не може перевищувати вартість основної операції (включаючи проценти), яку це забезпечення страхує.

У табл. 9.1 наведено основні бухгалтерські проведення за кредитними операціями.