Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств (2003)

2.2.4. Аудит резервного капіталу

Резервний капітал — сума резервів, створених за рахунок чистого прибутку підприємства відповідно до чинного законодавства або установчих документів.

Мета аудиту — встановити законність та достовірність здійснених операцій щодо резервного капіталу.

Основні завдання аудиту резервного капіталу — встановити правильність:

формування та використання резервного капіталу;

відображення операцій у бухгалтерському обліку щодо наявності та руху резервного капіталу.

При перевірці правильності формування резервного капіталу аудитор має встановити дотримання підприємством чинного законодавства та установчих документів, використання нерозподіленого прибутку чи додаткового капіталу.

Наявність та рух резервного капіталу підприємства обліковують на рахунку 43 «Резервний капітал». Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за його видами та напрямами використання. При створенні резервного капіталу запис роблять за кредитом рахунку 43 «Резервний капітал» і за дебетом рахунку 42 «Додатковий капітал» або 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» залежно від джерела створення резервного капіталу.

Резервний капітал використовують на покриття допущених збитків, збільшення статутного капіталу тощо. В бухгалтерському обліку мають бути зроблені записи:

Д-т 43 «Резервний капітал»

К-т 40 «Статутний капітал» або 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».