Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств (2003)

2.2.5. Аудит нерозподіленого прибутку

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) — сума прибутку, яка реінвестована у підприємство, або сума непокритого збитку.

Нерозподілений прибуток є складовою частиною власного капіталу, тобто це прибуток, який залишається у розпорядженні підприємства після виплати доходів власникам та формування резервного капіталу.

Мета аудиту — встановити дотримання чинного законодавства щодо нерозподіленого прибутку.

Основні завдання аудиту нерозподіленого прибутку — встановити правильність:

визначення нерозподіленого прибутку (непокритого збитку);

використання прибутку в поточному році;

відображення операцій у бухгалтерському обліку.

Для обліку нерозподілених прибутків (непокритих збитків) поточного та минулих років, а також використаного в поточному році прибутку використовують рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». За кредитом рахунку відображується збільшення прибутку від усіх видів діяльності, а за дебетом — збитки та використання прибутку.

Рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» має три субрахунки: 441 «Прибуток нерозподілений», 442 «Непокриті збитки», 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді». На субрахунку 441 відображується наявність і рух нерозподіленого прибутку, на субрахунку 442 — непокриті збитки.

Фінансовий результат із рахунку 79 «Фінансові результати» переноситься на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»:

Д-т 442 «Непокриті збитки»

К-т 79 «Фінансові результати» — на суму збитків;

Д-т 79 «Фінансові результати»

К-т 441 «Прибуток нерозподілений» — на суму прибутків.

На субрахунку 443 відображують розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів), виплати за облігаціями, відрахування до резервного капіталу та інше використання прибутку в поточному періоді.

На суму використаного прибутку виконують такий запис:

Д-т 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»

К-т 40 «Статутний капітал» (на поповнення статутного капіталу)

К-т 41 «Пайовий капітал» (на поповнення пайового капіталу)

К-т 43 «Резервний капітал» (направлено у резервний капітал)

К-т 67 «Розрахунки з учасниками» (нараховані дивіденди тощо).

Використання прибутку списують за рахунок прибутку:

Д-т 441 «Прибуток нерозподілений»

К-т 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді».

Прибуток, що залишився нерозподіленим, обліковується на субрахунку 441. Якщо підприємство має збиток, то його відображують як дебетовий залишок на субрахунку 442.