Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств (2003)

2.2.6. Аудит вилученого капіталу

Вилучений капітал відображує фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників.

Мета аудиту — встановити законність здійснених операцій щодо вилучення капіталу.

Основні завдання аудиту — встановити правильність:

викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення статутного капіталу) тощо;

відображення в бухгалтерському обліку операцій щодо вилученого капіталу.

Перевірку вилученого капіталу аудитор має здійснити за його видами: вилучені акції, вилучені вклади й частки (паї), інший вилучений капітал.

У бухгалтерському обліку різні види вилученого капіталу мають бути відображені так. На рахунку 45 «Вилучений капітал» обліковують вилучений капітал у разі викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення статутного капіталу тощо). За дебетом рахунку 45 «Вилучений капітал» відображується фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників, а за кредитом — вартість анульованих або перепроданих акцій (часток).

Викуплені акції власної емісії відображуються так:

Д-т 451 «Вилучення акцій»

К-т 30 «Каса» або 31 «Рахунки в банках»;

перепродаж акцій:

Д-т 30 «Каса» або 31 «Рахунки в банках»

К-т 451 «Вилучення акцій»;

анулювання акцій:

Д-т 40 «Статутний капітал»

К-т 451 «Вилучення акцій».

Аналітичний облік вилученого капіталу здійснюється за його видами, і аудитор має встановити його відповідність синтетичному.