Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств (2003)

15.2. Аудит звітності з прибуткового податку з громадян

Мета аудиту — підтвердити достовірність заповнення та подання звітності з прибуткового податку з громадян.

Завдання аудиту — встановити:

дотримання правової основи при заповненні довідок ф. № 8 ДР; ф. № 2 та ф. № 3;

дотримання встановленого порядку заповнення довідки ф. № 8ДР;

правильність проведення коригувань в первинно поданій і прийнятій довідці ф. № 8ДР;

дотримання встановленого порядку при складанні звіту про результат річних перерахунків прибуткового податку з громадян за відповідний рік.

Джерела інформації для перевірки:

розрахункові відомості про нарахування заробітної плати працівникам підприємства;

особові рахунки працівників;

копії документів про надання пільг;

довідка з місця роботи матері щодо причини переведення пільги на дитину на батька.

При перевірці правильності заповнення квартальної форми № 8ДР аудитору слід пам’ятати, що загальна сума щодо заробітної плати не відповідає розрахунковому періоду, бо в цій формі відображають нараховану і виплачену зарплату, тоді як за ф. № 2 відображають лише нараховану зарплату за місяць.

При перевірці дотримання правової основи при заповненні довідки ф. № 8ДР аудитору потрібно керуватись відповідними документами. Основним документом є Порядок заповнення та подання юридичними особами всіх форм власності й фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності довідки ф. № 8ДР у редакції наказу Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) від 06.01.99 р. № 10 (далі — Порядок № 10), а додатковим документом — лист ДПАУ «Про роз’яснення щодо заповнення довідок за формою № 8ДР» від 07.04.99 р. № 5265/7/29-0119.

Перевірка правильності заповнення довідки за формою № 8ДР має проводитись аудитором за такими напрямами.

Аудитор має з’ясувати повноту занесення до довідки за ф. № 8ДР платників прибуткового податку з громадян. Згідно з Порядком № 10 до неї заносять дані:

про громадян, які перебувають з підприємством (приватним підприємцем) у трудових відносинах, незалежно від того, виплачували їм дохід у звітному періоді чи ні;

про засновників, яким проводилися виплати у звітному періоді.

За додатковими вимогами ДПАУ до довідки за ф. № 8ДР потрібно включати будь-яких фізичних осіб, яким у звітному періоді виплачували дохід:

громадян, які одержують дохід за цивільно-правовими договорами (п. 28 листа № 5265);

приватних підприємців, яким виплачено дохід (п. 35, 58 листа № 5265);

громадян, які одержують у центрах зайнятості виплати з безробіття (п. 58 листа № 5265);

громадян, які одержують у відділеннях соцзабезпечення допомогу з державного соціального страхування і державного соціального забезпечення (п. 49 листа № 5265), крім пенсій;

нотаріусів, адвокатів, яким виплачено дохід.

Аудитор має звернути увагу на правильність оформлення довідки ф. № 8ДР за умови використання суб’єктом підприємницької діяльності спрощеної системи оподаткування, тому що вибір системи оподаткування ніякої ролі тут не відіграє.

Важливо з’ясувати також правильність подання до податкового органу довідки за ф. № 8ДР, якщо протягом звітного кварталу підприємство не виплачувало працівникам заробітну плату. Аудитор має пам’ятати, що форму потрібно подавати на всіх найманих працівників (за основним і неосновним місцем роботи) незалежно від того, виплачувало їм підприємство дохід чи ні, а при перевірці правильності заповнення окремих граф ф. № 8ДР у цій ситуації слід керуватися пп. 2.6.21 Порядку № 10.

За умови неповної виплати заробітної плати та відсутності пільг у працівника (крім одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян) аудитор має перевірити правильність розрахунків за графами 3 і 4 ф. № 8ДР: суми виплаченого доходу та суми утриманого прибуткового податку за таким алгоритмом:

1) розрахунок показника гр. 3 «Сума виплаченого доходу» ф. № 8ДР за формулою 1:Поряд з цим аудитор має перевірити правильність заповнення ф. № 8ДР, якщо аванс було виплачено в одному кварталі, а заробітну плату в іншому.

Аудитор має звернути увагу також на те, щоб сума виплачених аліментів не була відображена у довідці за ф. № 8ДР, а відпускні та лікарняні відображувались у складі доходів, одержаних за основним (неосновним) місцем роботи під кодами «01» або «02» у графі 5 «Ознака доходу».

Особливому контролю має підлягати правильність заповнення форми, якщо працівник має право на одержання декількох пільг з прибуткового податку одночасно. Відповідно п.п. 2.6.20 Порядку аудитор з’ясовує правильність заповнення рядків, насамперед одного рядка, включаючи всі графи (з першої по восьму) та правильність проставленого коду «01» або «02» залежно від місця виплати доходів за графою 5 «Ознака доходу»; правильність зазначеного коду у графі 8, що відповідає одній будь-якій з наданих пільг, та відповідність додаткових «коротких» рядків кількості пільг у фізичної особи.

Аудитор при перевірці правильності відображення пільг має з’ясувати наявність факту, коли вони надавались не весь звітний період, а в окремі місяці. Аудитор має пам’ятати, що у довідці за формою № 8ДР зазначають факт наявності пільги у фізичної особи у звітному кварталі незалежно від того, була пільга протягом всього кварталу чи в одному з його місяців.

За правильного відображення в довідці ф. № 8ДР факту кількаразового звільнення і прийняття на роботу фізичної особи за звітний квартал аудитор має підтвердити, що в графі 6 показано найпершу у звітному кварталі дату приймання на роботу фізичної особи, а в графі 7 — останню дату її звільнення з роботи.

При перевірці правильності відображення результатів перерахунку прибуткового податку за звітний рік у довідці за ф. № 8ДР аудитор має підтвердити, що результат перерахунку за конкретною фізичною особою додано зі знаком «+» або «–» до суми утриманого прибуткового податку за той місяць, в якому було зроблено перерахунок (до гр. 4 довідки внесено результат такого додавання, якщо у звітному періоді були виплати за той місяць, в якому був здійснений перерахунок прибуткового податку за минулий рік).

Результат перерахунку прибуткового податку буде відображено у довідці за ф. № 8ДР у І кварталі наступного за звітним роком.

При перевірці правильності виправлення помилок у довідці за ф. № 8ДР аудитор має керуватися чинним законодавством. Згідно з вимогами п. 3 Порядку № 10: якщо необхідно зробити деякі коригування у поданій спочатку і прийнятій довідці, подають дві довідки, одна з яких вилучає помилкову інформацію (тобто — коригувальна), а інша вносить правильну.

При перевірці довідки за ф. № 2 аудитор за необхідності з’ясовує правильність щомісячного нарахування заробітної плати, утриманого прибуткового податку з громадян та нарахованих відрахувань у державні цільові фонди.

Аудитор має пам’ятати про зміни, що передбачені Наказом ДПАУ від 8.04.2003 № 163 «Зміни та доповнення до Інструкції про прибутковий податок з громадян» згідно з якими будуть об’єднані форми № 8ДР і № 2. Їх передбачено впровадити з ІІ кв. 2003 року.

За формою Звітності № 3 правильність розрахунків та утриманого прибуткового податку з громадян перевіряє податкова інспекція. За вказаною формою № 3, де сукупний дохід і утриманий прибутковий податок відображаються однією сумою, громадянин має скласти декларацію, подати її у податкову інспекцію. Остання порівнює форму № 3 з формами № 2 та № 8ДР.