Міжнародні розрахунки та валютні операції (2002)

15.3.19. Індекс товарного каналу (СCІ)

Індекс товарного каналу (ССІ) (рис. 15.25) використовується для нормалізації моменту. Для цього його ділять на середнє значення цін за проміжок часу, а потім перемножують результат на 1,5.Крива лінія ССІ схожа на момент, але, крім осі, має рівні +100 та –100 для екстремальних областей. Є два основні методи інтерпретації ССІ: дивергенція та досягнення зон надмірної купівлі та надмірного продажу.