Правові основи державного управління економікою України (2003)

2.3.2. Правовий статус управління економіки районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації.

Правовий статус управління економіки районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації регламентується Типовим положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 1996 р. № 617 “Про затвердження Типового положення про управління економіки районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації”.

Управління економіки районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації (далі – управління) є місцевим органом виконавчої влади, що утворюється головою районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації та підпорядковується голові цієї адміністрації і управлінню економіки обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації.

Управління економіки районної державної адміністрації в Автономній Республіці Крим підпорядковується голові цієї адміністрації, а з питань, віднесених до компетенції Автономної Республіці Крим, - відповідному міністерству (відомству) Автономної Республіці Крим, яке займається їх вирішенням (далі – відповідне міністерство (відомство) Автономної Республіки Крим). У випадках, передбачених законодавством, управління підпорядковується також Мінекономіки України.

Управління здійснює керівництво у сфері соціально-економічного розвитку району.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки України, рішеннями голови обласної (міської, районної, районної у містах Києві та Севастополі) державної адміністрації, наказами начальника управління економіки обласної (міської) державної адміністрації, рішеннями відповідного представницького органу, прийнятими в межах його компетенції, а також цим Положенням.

Управління економіки районної державної адміністрації в Автономної Республіці Крим керується також актами законодавства Верховної Ради та Уряду Автономної Республіки Крим, наказами відповідного міністерства (відомства) Автономної Республіки Крим.