Правові основи державного управління економікою України (2003)

2.8.3. Регіональне відділення Фонду державного майна України.

Правовий статус регіонального відділення Фонду державного майна України, регламентується Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 р. № 412 “Про затвердження положень про регіональне відділення та про представництво Фонду державного майна України у районі, місті”.

Регіональне відділення Фонду державного майна України (далі - відділення) є державним органом, який створюється Фондом державного майна (далі – Фонду) і йому підпорядковується.

У питаннях приватизації майна, що перебуває у власності Автономної Республіки Крим, комунальній власності областей, мм. Києва і Севастополя, відділення підзвітне відповідно Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській Раді народних депутатів.

Відділення в межах повноважень, визначених Фондом, і повноважень, делегованих Верховною Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською Радою народних депутатів, здійснює державну політику у сфері приватизації майна, що перебуває у загальнодержавній власності, у власності Автономної Республіки Крим, комунальній власності області, мм. Києва і Севастополя (далі - державна власність) і є орендодавцем цілісних майнових комплексів державної власності.

Відділення у межах своєї компетенції забезпечує виконання законів України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, декретів, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів Фонду, рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Уряду Криму, рішень обласної, Київської та Севастопольської міської Ради народних депутатів, розпоряджень Голови обласної державної адміністрації та голови обласної державної адміністрації та голови мм. Київської, Севастопольської державної адміністрації.