Правові основи державного управління економікою України (2003)

2.8.3.3. Основні завдання та функції представництва Фонду державного майна України у районі, місті.

Основними завданнями представництва є:

організація та проведення приватизації майна, яке перебуває у державній власності;

продаж об'єктів приватизації;

забезпечення роботи єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації;

здійснення повноважень орендодавця державного майна;

здійснення повноважень власника щодо майна, яке приватизується, відповідно до прийнятих ним рішень;

Представництво відповідно до покладених на нього завдань і в межах своїх повноважень:

розробляє пропозиції щодо приватизації майна, яке перебуває у державній власності, вносить їх до відділення, районної чи міської ради народних депутатів для формування державної та місцевої програми приватизації, забезпечує виконання прийнятих програм;

змінює в процесі приватизації організаційно-правову форму підприємств, що перебувають у державній власності;

формує та подає на затвердження місцевої Ради народних депутатів перелік об'єктів малої приватизації, що перебувають у комунальній власності і підлягають продажу на аукціоні, за конкурсом чи шляхом викупу працівниками підприємств, що приватизуються, іншими способами згідно з чинним законодавством;

розглядає заяви про включення підприємств до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, і в разі відсутності підстав для відмови включає підприємства до відповідного переліку з наступними письмовими повідомленнями заявників та адміністрацію підприємств;

публікує в інформаційному бюлетені, інших виданнях, газеті "Відомості приватизації" та місцевій пресі переліки об'єктів, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні, за конкурсом, викупу працівниками підприємств, що приватизуються;

здійснює продаж об'єктів приватизації;

утворює конкурсні комісії з продажу державного майна;

розглядає заяви про приватизацію майна державного підприємства і приймає відповідні рішення;

утворює комісії з приватизації і комісії з інвентаризації та оцінки майна, що перебуває у державній власності, затверджує акти інвентаризації та оцінки вартості майна;

готує за участю місцевих органів Держкомзему рішення про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва, приватизацію (оренду) земельних ділянок, відведених в установленому порядку для будівництва цих об'єктів, і подає його на розгляд відділення;

забезпечує надходження коштів, одержуваних від приватизації державного майна, до позабюджетного Державного фонду приватизації, позабюджетних фондів приватизації району, міста і веде облік надходження коштів по об'єктах, району, місту, джерелах; контролює стан оплати вартості конкретних об'єктів приватизації та рівень використання громадянами приватизаційних паперів;

проводить консультаційну роботу з питань приватизації;

забезпечує систематичне інформування населення, відділення, органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування про хід приватизації державного майна;

розглядає заяви, пропозиції і скарги громадян і вживає відповідних заходів;

складає щоквартально звіти про хід приватизації державного майна та надходження коштів до позабюджетного Державного фонду приватизації, позабюджетних фондів приватизації району, міста і подає їх відділенню, районній (міській) Раді народних депутатів у визначені терміни за встановленою формою;

вживає заходів для впровадження і організації роботи єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації;

видає інформаційні бюлетені, газети, інші друковані видання;

виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів підприємств і організацій, їх структурних підрозділів, що перебувають у державній власності, окремого індивідуально визначеного майна державних підприємств, організацій;

здійснює контроль за виконанням зобов'язань, передбачених у договорах купівлі-продажу об'єктів приватизації, додержанням умов договорів оренди;

здійснює інші функції згідно з чинним законодавством.