Правові основи державного управління економікою України (2003)

3.3. Правовий статус Державного департаменту продовольства.

Правовий статус Державного департаменту продовольства, регламентується Положенням, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. № 1118 “Про затвердження Положення про Державний департамент продовольства”.

Державний департамент продовольства (Держпрод) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мінагрополітики і підпорядковується йому.

Держпрод у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Мінагрополітики.

У межах своїх повноважень Держпрод організовує виконання актів законодавства, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і вносить їх на розгляд Мінагрополітики.