Правові основи державного управління економікою України (2003)

5.2.3. Повноваження Міністра Мінекоресурсів України.

Міністр:

керує Міністерством, як член Кабінету Міністрів України особисто відповідає за розроблення і реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, гідрометеорологічної, топографо-геодезичної та картографічної діяльності, на виконання вимог законодавства в межах наданих повноважень визначає політичні пріоритети, стратегічні напрями роботи Міністерства та шляхи досягнення поставлених цілей;

спрямовує і координує здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з питань, віднесених до його відання;

погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до сфери діяльності Міністерства;

подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінекоресурсів України;

подає в установленому порядку Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо кандидатур на посаду Державного секретаря Мінекоресурсів України (далі - Державний секретар), а за поданням Державного секретаря - пропозиції щодо призначення на посади першого заступника та заступників Державного секретаря;

затверджує за поданням Державного секретаря програми і плани роботи Мінекоресурсів України, розглядає та затверджує звіт Державного секретаря про їх виконання;

приймає за поданням Державного секретаря рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінекоресурсів України, розглядає та затверджує звіт Державного секретаря про виконання цих рішень;

підписує нормативно-правові акти Мінекоресурсів України;

подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо утворення, реорганізації, ліквідації у складі Мінекоресурсів України урядових органів державного управління;

вносить Кабінету Міністрів України подання про призначення на посади та звільнення з посад керівників урядових органів державного управління, утворених у складі Мінекоресурсів України;

призначає на посади та звільняє з посад у встановленому законодавством порядку керівників територіальних органів Мінекоресурсів України, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

порушує в установленому порядку питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності Державного секретаря, його першого заступника та заступників;

вносить у встановленому порядку подання щодо відзначення державними нагородами працівників Мінекоресурсів України;

погоджує пропозиції Державного секретаря з питань:

призначення на посади та звільнення з посад працівників центрального апарату Мінекоресурсів України;

утворення, реорганізації, ліквідації територіальних органів Мінекоресурсів України, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, затвердження їх положень (статутів);

граничної чисельності працівників урядових органів державного управління, утворених у складі Мінекоресурсів України;

погоджує виконання Державним секретарем функцій з управління майном, що перебуває у сфері управління Міністерства;

погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівника спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів в Автономній Республіці Крим;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.