Правові основи державного управління економікою України (2003)

5.5. Правовий статус Державного комітету лісового господарства України.

Правовий статус Державного комітету лісового господарства України, регламентується Положенням, затвердженим Указом Президента України від 14 серпня 2000 р. №969/2000 “Про Положення про Державний комітет лісового господарства України”.

Державний комітет лісового господарства України (Держкомлісгосп України) є центральним органом виконавчої влади. діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України.

Держкомлісгосп України вносить у встановленому порядку пропозиції щодо формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, забезпечує її реалізацію, здійснює управління в цій сфері, а також міжгалузеву координацію та функціональне регулювання з питань, віднесених до його відання.

Держкомлісгосп України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, спеціальним директивним наказом Міністра екології та природних ресурсів України, а також цим Положенням.

Держкомлісгосп України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України і Кабінету Міністрів України У межах своїх повноважень. Держкомлісгосп України організовує виконання актів законодавства та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.