Правові основи державного управління економікою України (2003)

5.6. Державний контроль у сфері використання та охорони природних ресурсів.

Правовий статус Державної екологічної інспекції Міністерства екології та природних ресурсів України, регламентується Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 р. № 244 (із змінами) “Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України”.

Державна екологічна інспекція Мінекоресурсів (далі – Державна екологічна інспекція) - це система органів виконавчої влади, що організовують здійснюють контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та радіаційної безпеки.

До складу Державної екологічної інспекції входять Головна державна екологічна інспекція, державні інспекції охорони Чорного і Азовського морів, державні екологічні інспекції територіальних органів Мінекоресурсів України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києва та Севастополі (далі – органи Державної екологічної інспекції).

Державна екологічна інспекція у межах повноважень, визначених цим Положенням, забезпечує контроль за додержанням юридичними та фізичними особами законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України та інших актів законодавства у галузі охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів та радіаційної безпеки.

У процесі виконання своїх повноважень органи Державної екологічної інспекції координують роботу органів контролю спеціально уповноважених державних органів у галузі охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів, а також виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі створення) рад з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади щодо контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, використанням і охороною природних ресурсів.