Правові основи державного управління економікою України (2003)

6.4. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил.

Порушення митних правил є адміністративним правопорушенням, яке являє собою протиправні, винні (умисні або з необережності) дії чи бездіяльність, що посягають на встановлений законодавством України порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України і за які Митним кодексом передбачена адміністративна відповідальність.

Адміністративна відповідальність за порушення, передбачені Митним кодексом, настає у разі, якщо ці правопорушення не тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

Суб'єктами відповідальності за порушення митних правил можуть бути громадяни, які на момент вчинення такого правопорушення досягли 16-річного віку, а також посадові особи підприємств.

Притягнення до відповідальності за порушення митних правил не звільняє зазначених осіб від обов'язку сплати мита та інших податків і зборів.

За порушення митних правил можуть бути накладені такі стягнення:

попередження;

штраф;

конфіскація товарів безпосередніх предметів порушення митних правил, товарів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортних засобів, що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України.

Попередження або штраф можуть застосовуватися тільки як основний вид стягнення за вчинене правопорушення.

Конфіскація товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил товарів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортних засобів, що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України, може застосовуватися як основний і як додатковий вид стягнення.

За одне і те саме порушення митних правил може накладатися тільки основне або основне і додаткове стягнення. Якщо статтею, якою встановлюється відповідальність за порушення митних правил, передбачається основне і додаткове стягнення, застосування лише додаткового стягнення без основного не допускається, за винятком деяких випадків, передбачених Митним кодексом України.

Стягнення за порушення митних правил не може бути застосовано інакше, як на підставі та в порядку з встановленому Митним кодексом та іншими законами України.

Додержання вимог законодавства у разі застосування стягнень за порушення митних правил забезпечується здійсненням систематичного контролю з боку митних органів вищого рівня та їх посадових осіб, права оскарження та інших встановлених законодавством України заходів.

Адміністративні стягнення у вигляді попередження, штрафу можуть бути накладені не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні два місяці з дня його виявлення.

У разі відмови в порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи, але за наявності в діях правопорушника ознак порушення митних правил, стягнення у вигляді попередження, штрафу може бути накладено не пізніш як через місяць з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або про її закриття.

Предмети, контрабанди, підлягають конфіскації незалежно від часу вчинення або виявлення порушення митних правил.

У главі 57 розділу XVIII МКУ міститься перелік видів порушень митних правил, за які настає адміністративна відповідальність.

До них належать:

Порушення режиму зони митного контролю (ст. 329).

Неподання митному органу документів, необхідних для здійснення митного контролю (ст. 330).

Видача товарів, транспортних засобів без дозволу митного органу або їх втрата (ст. 331).

Недоставлення до митного органу товарів, транспортних засобів, документів (ст. 332).

Незупинення транспортного засобу (ст. 333).

Відправлення транспортного засобу без дозволу митного органу (ст. 334).

Причалювання до суден, що перебувають під митним контролем (ст. 335).

Неправомірні операції з товарами, транспортними засобами, що перебувають під митним контролем, зміна їх стану, користування та розпорядження ними (ст. 336). Вантажні та інші операції, що проводяться без дозволу митного органу (ст. 337).

Пошкодження або втрата митного забезпечення (ст. 338).

Порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) митного контролю (ст. 339).

Недекларування товарів, транспортних засобів (ст. 340).

Пересилання через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів, заборонених до такого пересилання (ст. 341).

Перешкоджання посадовій особі митного органу в доступі до товарів, транспортних засобів і документів (ст. 342).

Неподання митному органу звітності щодо товарів, які перебувають під митним контролем або на територіях спеціальних митних зон (ст. 343).

Неподання митному органу документів та зразків товарів для проведення дослідження (аналізу, експертизи) (ст. 344).

Переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності (ст. 345).

Порушення порядку зберігання товарів на митних ліцензійних складах та здійснення операцій з цими товарами (ст. 346).

Порушення встановленого порядку знищення (руйнування) товарів (ст. 347).

Порушення зобов'язання про зворотне вивезення чи зворотне ввезення товарів (ст. 348).

Порушення зобов'язання про транзит (ст. 349).

Порушення встановленого маршруту переміщення товарів (ст. 350).

Дії, спрямовані на переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України поза митним контролем (ст. 351).

Дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю (ст. 352).

Зберігання, перевезення чи придбання товарів, транспортних засобів, ввезених на митну територію України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю (ст. 353).

Використання товарів, стосовно яких надано пільги щодо сплати податків і зборів в інших цілях (ст. 354).

Дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати податків і зборів або зменшення їх розміру (ст. 355).

Провадження у справі про порушення митних правил включає в себе виконання процесуальних дій по проведенню митних обстежень, розгляд справи та винесення постанови. Провадження у справах про порушення митних правил здійснюється відповідно до Митного кодексу України, а в частині, що не регулюється ним, - відповідно до законодавства України про адміністративні правопорушення.