Правові основи державного управління економікою України (2003)

8.10.2. Правовий статус управління капітального будівництва обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації.

Правовий статус управління капітального будівництва обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, регламентується Типовим положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2000 р. № 1401 “Про затвердження Типового положення про Управління капітального будівництва обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації”.

Управління капітального будівництва обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації (далі управління) є структурним підрозділом обласної, Київської і Севастопольської міської держадміністрації, підзвітним підконтрольним голові відповідної держадміністрації та Держбуду з питань, що належить до його компетенції.

Управління виконує функції замовника будівництва об’єктів житлово-комунального і соціального призначення на території відповідної області, міст Києва та Севастополя.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Держбуду, розпорядженнями голови відповідної держадміністрації, а також цим Положенням.