Правові основи державного управління економікою України (2003)

8.10.2.1. Основні завдання і функції управління.

Основними завданнями управління є:

забезпечення реалізації державної політики у галузі будівництва;

виконання завдань з будівництва житлових будинків, об’єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю тему;

сприяння впровадженню у будівництво прогресивних проектних тішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку області, міст Києва та Севастополя, обласного (міського) бюджету і подає їх на розгляд відповідної держадміністрації;

сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території;

готує пропозиції з питань розвитку будівництва і подає їх на розгляд відповідної держадміністрації;

забезпечує дотримання законодавства у галузі будівництва;

розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів відповідної держадімістрації поточні й перспективні програми капітального будівництва, складає переліки проектів будов, титульні списки будов та проектно-розвідувальних робіт і подає їх на затвердження в установленому порядку;

забезпечує в установленому порядку своєчасне і в повному обсязі фінансування проектно-розвідувальних робіт і будівництва об’єктів відповідно до титульних списків будов та укладених договорів;

розміщує замовлення на проектно-розвідувальні роботи, укладає з проектними і розвідувальними організаціями договори на розроблення проектно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом;

здійснює передачу в установлені терміни проектним або розвідувальним організаціям завдань на проектування, вихідних та інших документів, необхідних для виконання проектним і розвідувальних робіт та розроблення проектно-кошторисної документації;

приймає і перевіряє комплексність одержаної від проектних або розвідувальних організацій проектно-кошторисної та іншої документації, забезпечує в установленому порядку проведення державної експертизи цієї документації, її погодження і затвердження та передає цю документацію будівельним організаціям;

розміщує замовлення на капітальне будівництво, укладає з будівельними організаціями відповідні договори; разом з підрядними організаціями визначає і погоджує ціни на будівництво об’єктів відповідно до діючих нормативних актів;

забезпечує реєстрацію в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю відповідальних інженерно-технічних працівників організацій, що безпосередньо здійснюють будівництво об’єктів і технічний нагляд, одержує дозвіл на виконання будівельно-монтажних робіт;

забезпечує підготовку геодезичної основи для будівництва;

забезпечує будівництво технологічним, енергетичним, електротехнічним та іншим устаткуванням, апаратурою, матеріалами, поставку яких згідно з договором покладено на замовника;

здійснює розрахунки з постачальниками за устаткування і матеріали замовника, проводить передмонтажну ревізію устаткування, що знаходиться на складах понад нормативний термін зберігання;

передає будівельній організації будівельний майданчик, устаткування, що підлягає монтажу, апаратуру і матеріали, забезпечення якими покладено на замовника;

передає будівельній організації в погоджені нею терміни документи про дозвіл відповідних органів на:

виконання будівельно-монтажних робіт;

відведення земельної ділянки під будівництво;

проведення робіт у зоні повітряних ліній електропередачі та ліній зв’язку, ділянок залізниць, що експлуатуються, або в смузі відчуження залізниць, а також на розкриття шляхових покриттів;

проведення робіт у місцях, де проходять підземні комунікації, з передачею будівельній організації схем таких комунікацій (кабельних, газових, водопровідних, каналізаційних тощо), розміщених на території будівельного майданчика;

користування під час проведення будівельних робіт у населених пунктах електроенергією, газом, водою, парою від існуючих джерел відповідно до проекту організації робіт;

вирубування лісу і пересадження дерев;

перенесення з будівельного майданчика магістральних ліній електропередачі, залізничних колій, мереж водопроводу, споруд, що перешкоджають будівництву на відведеному майданчику, в терміни, передбачені в особливих умовах до договору;

забезпечує переселення громадян, які проживають у будинках, ще підлягають знесенню, перенесенню або реконструкції;

відшкодовує громадянам у разі знесення вартість житлових будинків, господарських будівель, що перебувають у їх власності, а також вартість вилучених плодово-ягідних насаджень та посівів;

здійснює технічний нагляд за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам;

погоджує відповідними організаціями питання, пов'язані з установкою вантажопідйомних пристроїв, устаткування та апаратів, що працюють під тиском, забезпечує випробування зазначених технічних засобів;

забезпечує виконання пусконалагоджувальних робіт і підготовку об'єктів до експлуатації;

бере участь в утворенні й роботі комісії з попередньої перевірки будівельної об’єктів для пред’явлення їх приймальної комісії перевірки будівельної готовності об'єктів для пред'явлення приймальній комісії;

пред”являє- приймальній комісії завершені будівництвом і підготовлені до експлуатації об'єкти, забезпечує комісію необхідними для роботи документами, бере участь у її роботі;

передає завершені будівництвом та введені в дію об’єкти підприємствам та організаціям, на які покладено їх експлуатацію;

здійснює розрахунки з підрядниками та іншими організаціями за виконані роботи та послуги;

приймає від підрядника згідно з актом законсервовані або припинені будівництвом об'єкти і вживає заходів для їх збереження, вносить інвесторам пропозиції щодо подальшого використання об’єктів незавершеного будівництва;

веде бухгалтерський і статистичний облік, складає і у визначені терміни подає в установленому порядку відповідним органам звітність з усіх видів діяльності за затвердженою формою, несе відповідальність за їх достовірність;

перевіряє подані до оплати документи підрядних, постачальних, проектних, розвідувальних та інших організацій щодо виконання робіт, поставки продукції та надання послуг;

вносить відповідній держадміністрації пропозиції про створення підприємств для виготовлення обладнання, будівельних матеріалів і виробів, проведення будівельних, монтажних і пусконалагоджувальних робіт;

надає на договірних засадах за погодженням з головою відповідної держадміністрації послуги замовника підприємствам і організаціям незалежно від форм власності та окремим громадянам;

виконує інші функції, пов’язані з реалізацією покладених на відповідну держадміністрацію завдань у сфері будівництва.