Конкурентоспроможність підприємства

13.3. Стратегія боротьби з конкурентами й різновиди малих фірм

Процес виживання дрібних фірм пов'язаний з вибором одного з трьох варіантів поведінки:

діяльність у сферах, які традиційно обслуговує тільки дрібний бізнес;

виконання функцій субпостачальника нескладних деталей або напівфабрикатів для більшої компанії;

випуск товарів або послуг, які є копіями чужих виробів.

Відповідно виділяють три різновиди комутантів.

Особливістю першої є оптимальні розміри підприємства:

із збільшенням розмірів підприємства ефективність може знижуватися, але не обов'язково в усіх галузях. Маленький ресторан, на відміну від маленької домни, не обов'язково гірший, адже там якість їжі залежить не від витрат, а від майстерності готування. Таким чином, ринкові ніші завжди заповнюються дрібними неспеціалізованими фірмами-мишами. Але малий розмір підприємства типовий для примітивних, що не піддаються механізації, виробництв. Висока технологічна оснащеність не перешкоджає діяльності традиційного різновиду комутантів, якщо це галузі з оптимально малими розмірами підприємств.

Подібні фірми мають багато переваг:

висока ефективність управління;

особливий рід мотивації — незалежність діяльності;

низькі витрати;

підтримка середнього класу державними структурами. Фірми традиційного типу можуть довго існувати, успішно

конкуруючи і з рівними за розмірами, і з більшими компаніями, але вони майже назавжди залишаються дрібними. Ті ж фактори, які допомагають виживанню, перешкоджають його значному збільшенню. Адже, стаючи більшими, вони стають менш ефективними.

Друга типова лінія поведінки дрібної неспеціалізованої компанії — симбіоз постачальника простих комплектуючих деталей. Комутант у цьому випадку виступає в ролі молодшого партнера, розрив відносин для нього небезпечний, тому що він залишиться без ринку збуту своєї продукції. Тому дрібна фірма звичайно приймає ціни, які їй нав'язують умови поставок. Багато фірм, усвідомлюючи небезпеку такого роду приймають рішення про обмеження частки обороту, що доводиться на одного великого клієнта, до 20%. У таких умовах вона завжди може протистояти сваволі одного великого замовника, опираючись на інші.

Крім того, повне підпорядкування дрібного постачальника не відповідає стратегічним інтересам компанії. Комутанти виступають у цьому випадку своєрідними обмежниками неефективного великого виробництва. Якщо провідна компанія прагне від початку до кінця зробити складний виріб, не звертаючись до допомоги дрібного постачальника, то швидкість інновацій, прийняття управлінських рішень сповільнюються, й ці ділянки матимуть низьку ефективність.

Якщо конкуруючі корпорації закриють підсобні виробництва й звернуться до продукції дрібного постачальника, то витрати знизяться і, в остаточному підсумку, дрібні незалежні виробники конкурують з дрібними підрозділами великих компаній і виграють у конкурентній боротьбі. Таким чином, велика компанія знижує глибину переробки, а дрібне підприємство одержує ємний ринок для збуту своєї продукції й відносний спокій під захистом великої фірми.

У цілому ряді галузей патентне право не в змозі реально захистити дизайн від копіювання. В інших галузях строк патентного захисту коротший від життєвого циклу товару. Це дає можливість цілком законно копіювати кращі розробки відомих фірм.

Комутант-наслідувач одержує великі конкурентні переваги порівняно з фірмою, що вивела свій товар на ринок. Відсутність безумовно-фіксованих витрат дозволяє діставати високий прибуток і знижувати ціну товару на ринку, забезпечуючи якість, що приблизно збігається з якістю оригінальних товарів відомих фірм-виробників.