Стратегічний кадровий менеджмент (2005)

Глава 6 Акмеологічної підхід у стратегічному управлінні кадрами

Акмеології - наука, яка вивчає механізми розвитку людини, що дозволяють йому досягати надзвичайно особистісно-професійного розвитку, а також фактори, що впливають на розвиток людини, суспільства, цивілізації.

Виділення акмеології в особливу область знань обумовлено потребою суспільства в підвищенні професіоналізму діяльності різних фахівців і, перш за все, в галузі управління. Як показує практика, спроби придбати управлінську компетентність поза аналізу сутності професіоналізму, професійної майстерності приречені на полупрофессіоналізм, полууспех.

В даний час складається наукова традиція навчання в рамках нової орієнтації. Ще немає підручників з акмеології і управлінської акмеології, але вимога часу в підготовці управлінської еліти диктує необхідність впровадження активних форм навчання, використання розвиваючих технологій. В центрі уваги знаходиться придбання здатності до акмеологічної-му аналізу управлінської діяльності, реалізації сервісних акмеологічної функцій, що забезпечують підвищення акмеології-чеського потенціалу управлінських структур.

Актуальною є задача формування бізнес план нового підприємства фахівців, що відповідають вимогу часу, і особливо управлінців нової генерації, здатних вирішувати завдання в умовах змін. У цих умовах велике значення набуває наука, що досліджує закономірності організаційно-управлінської діяльності, підвищення ефективності соціальних і психологічних технологій, що досліджує гальмують чинники та сприяє розвитку суспільства, людини.

Основні зусилля вітчизняної науки зосереджені на пошуках нових парадигм наукового світогляду, що сприяють обгрунтуванню шляхів розвитку науки та суспільства в цілому.

Ідеологія модернізації базується на посиленні фундаментального наукового знання, зв'язку науки з практикою, підвищенні ролі професіоналізму фахівців, самореалізації особистістю своїх потенційних можливостей [209]. Постановка цих цілей і досягнення ефективних результатів припускають вже сьогодні:

різке підвищення загального культурного рівня та професійної кваліфікації в масовому масштабі, необхідність оволодіння людьми основами самоорганізації, самоврядування своїм життям та діяльністю;

організацію раціональної професійної діяльності та готовність людей до нових відносин, перерозподілу життєвих ресурсів у відповідності з новими умовами гармонійною і змістовного життя.

Для розвитку людини як індивіда, особистості, суб'єкта діяльності з різних наукових позицій розглядається явище, прийняте позначати "акме" (вершина), виявляються і простежуються у взаємозв'язку чинники, від яких залежать головні особливості "акме". В даний час створена і успішно розвивається наука акмеології.