Основи кадрового менеджменту (2004)

Література до вступу

1. Гаузнер Н., Іванов Н., Міхіна М. Стратегія розвитку людських ресурсів в умовах переходу до ринку / / Междунар. економіка і міжнар. відносини. - 1992. - № 9.

2. Ісаєнко А. Н. Нове в теорії і практиці управління персоналом / / США. - 1992. - № 3.

3. Менеджмент людських ресурсів: Огляд. інформація / Сост. В. И. Яровой; Под ред. Г. В. Щокіна. - К.: МАУП, 1995. - С. 3-20. - (Бібліотека керуючого персоналом: світовий досвід).

4. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджменту: Пер. з англ. - М.: Дело,

1992.

5. Піленцо Р. К. Управління людськими ресурсами та ефективність компанії / / Людина і праця. - 1993. - № 2.

6. Фейнхензен М. А., Берт Й. М., Кріс А. И. Менеджмент людських ресурсів / / Моск. журн. - 1991. - № 8 / 9.

7. Хоскінс А. Курс підприємництва: Практична. посібник: Пер. з англ. - М.: міжнар. отношения, 1993.

8. Чернявський А. Д. Організація управління: Учеб. посібник. - К.: МАУП, 1998.

9. Швальбе Б., Швальбе Х. Особа, кар'єра, успіх. Психологія бізнесу: Пер. с нем. --

М.: Прогресс, 1993.

10. Шекшня С. В. Управління персоналом сучасної організації: Учеб.-практич. посібник. - 2-е изд. - М.: ЗАТ «Бізнес-школа" Интел-Синтез "», 1997.

11. Шепель В. М. Настільна книга бізнесмена і менеджера. - М.: Фінанси і статистика, 1992.

12. Щокін Г. В. Теорія кадрової політики: Монографія. - К.: МАУП, 1997.

13. Hentze J. Personalwirtchaftslehr, Autflage. - Verlag Paul Ha Bern und Studdgart, 1991.

14. Lauriol J. Management strategique: reperes pour une fin de sciecle / / Gestion. - 1994. - Desember.

15. Louart P. La Grhal 'heuer des segmentations et des paticularismes / / Revue français de gestion. - 1994. - № 448. - Mars-avril-mai.

16. Marbach V. Remunneration par la competence / / Personnel. - 1995. - № 357.

17. Mayerhoter W. Personalentwicklun. - Wien: Servisbetriebe OH-WU, 1992.

18. Pitfield M. Selection and Personnel Appraisal / / The Open Univ. - 1990. - V. 5.

19. Weiss D. Nouvelles formes d'entreprise et relation de travail / / Revue francaise de gestion. - 1994. - № 448. - Mars-avril-mai.

20. Wils T., Le Louran J.-J., Guerin G. La planification strategigue des ressources humaines / / Les presses de l'universite de Montreal, 1991.