Основи кадрового менеджменту (2004)

Література

Безносик В. М., Завьялов А. Б. Основні напрями та принципи діяльності соціально-психологічної служби на Красногорськом механічному заводі / / Психол. журн. - 1987. - Т. 8. - № 1.

Горбунов В. М. Управління соціальним розвитком трудового колективу: Конспект лекцій. - К.: МАУП, 1998.

Журавлев Г. Е., Ліпатов А. О. Психологічна наука і проблеми розвитку кадрової служби в енергетиці / / Психол. журн. - 1987. - Т. 8. - № 4.

Ільїн Г. Л., Филиппов А. В. Психологія і робота з кадрами / / Психол. журн. - 1986. - Т. 7. - № 5.

Кваліфікаційний довідник посад керівників, спеціалістів та службовців. - М.: Юрид. лит., 1985.

Курс для вищого управлінського персоналу / Под ред. В. І. Терещенко. - М.: Економіка, 1971.

Ломов Б. Ф. Психологічна наука практиці / / Соціально-психологічна служба промислового підприємства: теорія, досвід, практика. - Курган, 1983.

Обозов Н. Н., Щекин Г. В. Психологія роботи з людьми. - 5-е изд., Стереотип. --

К.: МАУП, 1999.

9. Синіцина К. А. Вищі керуючі японських компаній: нові риси соціально -

економічного портрета / / Японія, 1988: Щорічник. - М., 1989.

Система управління персоналом на підприємстві. - М.: ВЦП, 1993.

Слуцький Г. В. Управління соціальним розвитком персоналу підприємства: Учеб. посібник. - М.: Изд-во ГАУ, 1994.

Довідник директора підприємства. - М.: ИНФРА-М, 1995.

Старобінскій Е. Е. Як управляти персоналом. - М.: ЗАТ «Бізнес-школа" Интел-Синтез "», 1995.

Хруцкий В. Є. Управлінський потенціал у промисловості США. - М., 1988.

Шадріков В. Д. Психологічні аспекти розстановки кадрів. - М., 1974.

Щокін Г. В. Робота з персоналом: вчора, сьогодні, завтра / / Персонал. - 1991. - № 1.

Щокін Г. В. Соціально-психологічні аспекти удосконалення діяльності кадрових служб на виробництві: Автореф. дис. ... канд. психол. наук. - К.:

Изд-во КГУ, 1989.

Altmann G. Personalstrategie und ihre organisatorische Durchsetzung / / ZFC. - 1989. - 58. - № 4. - S. 262-268.

Dumez H. Longue vie aux entreprises en pertes: la theorie de Jtcheo permanent / / Anal. SEDEIS. - 1989. - № 71. - Р. 204-208.

Gritzmacher K. Staying competitive through strateqic management of fast - track employees / / Nat. Prod. Rev. - 1989. - 6. - № 4. - P. 421-432.

Kospic S. Organizacija osnovnih poslovnih funkcija preduzeca. Dio 2 / / Plan. i anal. posl. - 1989. - 32. - № 9. - S. 68-83.

Lemaitre N. Le cycle de vie des entreprises: muthe ou realite? / / Reflets et perspect. vie econ. - 1989. - 28. - № 5-6. - P. 363-375.

Michel H. Our most important resource: people / / I. Manag. Eng. - 1989. - 5. - № 3. --

P. 223-227.

Organizational Dynamics. - 1986. - 15. - № 2.

Personalwesen in Kiev - und Mittelbetneiben / / Personnel Report. - 1986. - S. 26-27.

Vaughan E. The leadership obsession: in addendum to Manghamis In Search of Competence / / I. Gen. Manag. - 1989. - 14. - № 3. - Р. 26-34.

Vchnadia F. Super image management: growing concern for productivity gecline / / I. Manag. Eng. - 1989. - 5. - № 3. - P. 229-236.

Zych I. Zasady tworzenia stanowiska zastepcy Kierownika wydzialy ... / / Organ. Metod.

Techn. - 1989. - 33. - № 3. - S. 25-30.