Основи кадрового менеджменту (2004)

Література

1. Бондаренко А. В. Японські методи підвищення продуктивності / / Експрес-інформація ВЦП. - М., 1991. - Вип. 14.

2. Іванівська Л. В, Свистунов В. М. Забезпечення системи управління персоналом на підприємстві. - М.: Изд-во ГАУ, 1995.

3. Колесников В. В., спритно В. А. Використання трудових ресурсів в умовах науково-технічного прогресу. - Л., 1985.

4. Коса А. Г., Маслова И. С., Москович В. М. Виробництво, кадри: проблеми збалансованості. - М., 1988.

5. Курочкін А. С. Організація виробництва: Конспект лекцій. - К.: МАУП, 1997.

6. Курошева Г. М. Планування відтворення кваліфікованих кадрів в регіоні. - Л., 1985.

7. Ведмідь Л. А., Багрій Н. Л. Стратегічне планування та організація управління кадрами на капіталістичних підприємствах. - М., 1990.

8. Пушкарьов Н. Ф. Робота з кадрами: організаційне та технічне забезпечення. - М.: Знание, 1988.

9. Система роботи з кадрами управління. - М.: Думка, 1984.

10. Сучасний менеджмент: принципи і правила. Дайджест зарубіжної літератури. - М.; Н. Новгород: УПІК "Патент", 1993.

11. Соціальний захист населення в умовах ринку. - К.: НДЕІ Мінекономіки України, 1992.

12. Управління персоналом організації: Підручник / Под ред. А. Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 1997.

13. Щокін Г. В. Як працюють з людьми за кордоном. - К.: ВЗУУП, 1992.

14. Щокін Г. В. Методи визначення потреби в кадрах. - К.: Знання, 1989.

15. Щокін Г. В. Основи планування і прогнозування кадрової роботи. - К.: Знання, 1989.

16. Економічна інформатика і обчислювальна техніка: Підручник. - М.: Фінанси і статистика, 1993.

17. Brotbeek K. Motivation und Leistung: Mittel und Wege zu einer Нітаг ^ егшщ der Arbeit / / Plan. und Prod. - 1976. - 24. - № 7-8. - S. 5-9.

18. Director. - 1988. - № 2.

19. Feldman DC Careers in organizations: recent trands and future directions / / I. Manag. - 1989. - 15. - № 2. - Р. 135-156.

20. Fortunato RT Educating Top Management. Using the Data You Have to Enhance Tour Program / / CUPA J. - 1988. - 39. - № 4. - Р. 19-20.

21. Fulmer B. / / Personnel. - 1986. - № 2. - P. 70-73.

22. Garey ML, Hazelbaker KL Employment growth in the temporary help industry / /

Director. - 1988. - № 2.

23. Gonzales J. En finir avec La notation des fonctionnaires / / Regards actual. - 1989. - № 154. - P. 23-33.

24. Rustemeyer R., Thrien S. Die Managerin - der manager / / Z. Arbeits - und Organisations psychol. - 1989. - 33. - № 3. - S. 108-116.

25. Weck Hapnemann H., Frey BS Frauen und Arbeit: Eine ekonomische Betrachtung / / Wist: Wirtschaftwiss. - 1989. - 18. - № 11. - S. 562-568.